สั่งซื้อหญ้าแฝก

เตรียมจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า จำนวน 20000 ต้น

       

 

จัดส่งลูกค้าจำนวน 30000 ต้น ของงวดวันที่ 7/5/2561 ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ