การชำระเงิน

เมิ่อท่านโอนเงินเสร็จแล้วกรุณาแจ้งยอดด้วยค่ขอบคุณค่ะที่ใช้บริการ